Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

IPO Nedir?

IPO (Initial Public Offering), özel bir şirket veya kuruluşun hisse senedini ilk defa halka arz ederek yatırım sermayesini artırmasına verilen isimdir. Büyümek için sermaye arayışında olan şirketler genel olarak halka arz yöntemini kullanırlar. Özel sektöre ait büyük şirketler veya halka açık ticari şirketler de bu yöntemi kullanabilirler. IPO sürecindeki ilk halka arzda sermaye artırıcı şirket, piyasaya sunulan en iyi menkul değer türü, fiyat teklifi, hisse miktarı ve piyasa teklifine ilişkin zaman dilimini belirlemeye yardımcı olmak amacıyla bir sigorta şirketi veya yatırım bankasına ihtiyaç duymaktadır.

Bazı insanlar IPO’yu halka açılmada ilk olarak tercih ederler. Doğrudan listeleme veya doğrudan halka arz da dahil olmak üzere IPO’dan farklı şekilde halka açılmanın başka yolları da mevcuttur. Bir şirket IPO sürecini başlattığında, belirli bir olaylar kümesi oluşur. Seçilen sigorta şirketi bu adımları oldukça kolay bir hale getirir.

Kabaca bir IPO sürecinde aşağıdaki olaylar sırasıyla gerçekleşir:

  • Bir sigortacı, avukatlar, sertifikali mali müşavirler ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu uzmanlarından oluşan harici bir IPO ekibi oluşturulur.
  • Finansal performans ve gelecekteki beklenen faaliyetler de dahil olmak üzere şirkete ilişkin bilgiler derlenir. Bu bilgiler gözden geçirilmek üzere dağıtılan şirket prospektüsünün bir parçası haline gelir.
  • Mali tablolar resmi bir denetime sunulur.
  • Şirket, prospektüsünü Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile paylaşır ve teklif için bir tarih belirler.