verisine göre
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Fitch Ratings’e Göre Stablecoinler Kısa Vadeli Piyasalar İçin Risk Oluşturabilir

Fitch Ratings, sistemik açıdan yeterli büyüklüğe ulaşan stablecoinlerin, finansman bonosu gibi kısa vadeli menkul kıymetlerin piyasası için risk teşkil edebileceğini açıkladı.

Fitch Ratings’e göre stablecoin operatörlerinin rezervinde büyük boyutlarda finansman bonolarına yer veriliyor olması, hem finansman bonosu piyasasını hem de diğer piyasa katılımcılarını etkileyebilecek türbülansların yaşanmasına sebep olabilir.

“Stablecoin operatörlerinin geleneksel piyasalarla bağlantı kurabilmek için kullandığı altyapı ve birlikte çalıştığı ortaklar, piyasanın baskı altında veya volatil olduğu dönemlerde yapılan işlemleri sorunsuz bir şekilde idare etme konusunda tecrübeli değilse, bu riskler daha ağır hale gelebilir.”

Bazı operatörler, ürettikleri stablecoinlerin değerini sabitleyebilmek adına kısa vadeli piyasalardaki finansal varlıkları kullanıyor.

USDT’nin üreticisi olan Tether’ın rezervinin %49’u, Haziran 2021 itibarıyla mevduat sertifikalarından ve finansman bonolarından oluşuyor.

Facebook tarafından desteklenen fakat henüz dolaşıma girmeyen Diem projesinin rezervinin ise %80’inin kısa vadeli devlet menkul kıymetlerinden oluşturulması öneriliyor.

Fitch Ratings, pazartesi günkü paylaşımında, “Büyüme oranlarının ve portföy dağılımlarının günümüzdeki hali, stablecoinlerin ABD’deki finansman bonosu piyasasında kayda değer bir yatırımcı grubu haline gelebileceğine işaret ediyor.” açıklamasında bulundu.

“Örneğin, stablecoin piyasasının değerinin günümüzdeki oranlara yakın düzeyde büyüdüğü ve portföy dağılımının stabil kaldığı bir senaryoda, (stablecoin operatörlerinin) sahip olduğu finansman bonoları, para piyasası fonlarınınkini iki ya da üç yıl içinde geçebilir.”

Bu yılın başında yaklaşık 21 milyar dolarlık piyasa değeri olan USDT, on ayda %230’dan fazla büyümeyle 70.2 milyar dolar piyasa değerine ulaştı.

Stablecoinlerin kısa vadeli menkul kıymet piyasası için risk teşkil edebileceği belirtilirken, bunun, stablecoinlerin tabi olduğu “regülasyonların nasıl gelişeceğine bağlı olduğu” ifade edildi.

“Stablecoin operatörlerine, rezervlerindeki güvenli ve yüksek derecede likit varlıkları çoğaltmaları yönünde bir şart getirilmesi finansman bonolarının (bu rezervlerdeki) ağırlığını azaltabilecekse de, bu [aynı anda] stablecoinlerin kısa vadeli devlet piyasaları üstündeki etkisinin artmasına yol açabilir. Dijital merkez bankası parası geliştirmek gibi daha farklı insiyatifler de stablecoinlere duyulan talebi kayda değer ölçüde etkileyebilir.”