Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Endüstri 4.0’ın Toplam Pazar Değeri 2024’te 156 Milyar Dolar Olacak

Yeni yayınlanan bir rapora göre 4.Sanayi Devrimi bünyesindeki teknolojilerin toplam piyasa değeri 2024 yılına gelindiğinde 150 milyar doları aşmış olacak.

Hızla Büyüyecek

ResearchandMarkets, Endüstri 4.0 Teknolojilerinin Pazarları (IoT, Yapay Zeka, Endüstriyel Metroloji, Endüstriyel Robotlar, AR&VR, Blockchain, 3D Yazıcı, Dijital İkiz, 5G- Ürün sunuşu, Uygulaması ve Son Kullanıcılar) başlıklı raporu yayınladı.

Bu rapordaki veriler, Endüstri 4.0 başlığı altında toplanan teknolojilerin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ciddi anlamda gelişeceğini gösteriyor. Raporda paylaşılan bilgilere göre bu teknolojilerin pazarlarının 2024’e kadar yüzde 16.9’luk bir yıllık büyüme göstermeleri bekleniyor.

Aslan Payı

Bu rapora göre önümüzdeki birkaç yıl içerisinde üretim maliyetlerinin azalması ve üretimin daha verimli hale gelmesiyle birlikte Endüstri 4.0 pazarı gitgide değerlenecek.

Blockchain’in aralarında bulunduğu bu teknolojiler arasında en öne çıkacak teknolojinin ise Nesnelerin İnterneti (IoT) olacağı düşünülüyor. IoT uygulamalarını günümüzde zaten otonom arabalarda, akıllı filo yönetiminde, akıllı ulaşım altyapısında görebiliyoruz.

Raporda paylaşılan bilgilere göre önümüzdeki yıllarda IoT’nin sağlık, otomobil, ulaşım gibi alanlarda daha aktif bir şekilde kullanılmaya başladığını göreceğiz. Bu da IoT’yi Endüstri 4.0’ın adeta yıldızı yapacak.

5G Sıçrama Yapacak

Endüstri 4.0 pazarının yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 16 civarında olsa da 5G’nin tikel olarak bundan çok daha hızlı büyüyeceği öngörülüyor.

ResearchandMarkets tarafından aktarılan bilgilere göre endüstriyel otomasyon sürecinde IoT’nin ve M2M’nin (machine-to-machine) rolü yadsınamaz bir öneme sahip. Fakat bu teknolojilerin etkili bir şekilde uygulamaya dökülebilmeleri için düşük gecikme süresi, yüksek aktarım hızı ve çok fazla sayıda akıllı cihazın simültane bir şekilde İnternet’e bağlı kalabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Endüstri 4.0’ın en öne çıkan teknolojisi IoT olsa da IoT’nin arkasında sağlam bir 5G kullanımına ihtiyaç duyulacak.

Endüstri 4.0 hakkında yapılan bu araştırma genel olarak 2019-2014 yılları arasında en hızlı büyüyecek pazarın 5G pazarı olacağını, aslan payının IoT’de kalacağını, bu süreç içerisinde Endüstri 4.0 pazarının büyük bir kısmının Kuzey Amerika’ya (özellikle ABD) yoğunlaşacağını öngörüyor.

Tüm gelişmelerden ve paylaşımlardan haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Leave a comment