verisine göre
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kripto Borsalarına Vergi Kaçakçılığıyla Mücadele Kapsamında Bildirim Zorunluluğu Geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği doğrultusunda kripto varlık hizmet sağlayıcılarına, gerçek faydalanıcı sayılan tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bildirim zorunluluğu getirildi.

Kurumlar vergisi mükellefi olup, bildirim zorunluluğunun kapsamına giren kurumlar, vergi kaçakçılığı ile mücadele açısından müşterileri tarafından yapılan işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Gelir İdaresi Başkanlığına bildirecek.

Gerçek faydalanıcı bilgisi; tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri ilgilendirecek.

Geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirilecek gerçek faydalanıcı bilgileri; gerçek faydalanıcıların adı, soyadı, vatandaşlıkları, kimlik numaraları ve adresleri, varsa telefon, faks ve elektronik posta bilgileri ile gerçek faydalanıcılığın sebebini kapsayacak.

Elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olan bilgilerin, mükellef tarafından 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekecek.

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan ve bildirim zorunluluğu getirilen kurumlar arasında bankalar, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar vb. yer alıyor.

1 Ağustos’ta başlayacak yükümlülük doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığına ilk bildirimin 31 Ağustos’a kadar yapılması gerekiyor. Gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler için 213 sayılı kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanacak.