verisine göre
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Türkiye’de Kripto Para Vergisi İçin Alternatif Senaryolar

Dr. Alara Efsun Yazıcıoğlu, Türkiye’nin kripto para konusunda izleyebileceği vergi politikasını yorumladı. Uzman isim, alım-satım ve madencilik işlemlerinin hangi vergilere tabi olabileceğini inceledi.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Alara Efsun Yazıcıoğlu, 3 Mart günü düzenlenen  “Kripto Para Ekosisteminin Hukuki Yönler” etkinliğine katıldı.

Kripto para elde etmek için alım-satım veya madencilik yapılabiliyor, buna ek olarak mal/hizmet karşılığında bu şekilde ödeme alınabiliyor. Yazıcıoğlu, Kadir Has Üniversitesinin etkinliğinde bu üç farklı gelir yöntemini ticari kazanç, arızi kazanç ve serbest meslek başlıklarıyla inceledi.

Hangi gelir türüne dahil edilecek?

Madencilik veya alım-satım işlemlerinin, serbest meslek sınıfına dahil edileceği düşünülmüyor. Gelir yöntemi bakımından, alım-satım işlemlerinin madencilik faaliyetlerine benzer şekilde değerlendirilebileceği açıklandı.

Dr. Yazıcıoğlu’nun görüşlerine göre, devamlı olan ve bir organizasyon içinde yürütülen alım-satım işlemleri/madencilik çalışmaları, ticari kazanç olarak değerlendirilebilir. Maliyetli bir uğraş olan madenciliğin, bu sınıfa dahil edilebileceği söylendi.

Devamlı olmayan işlemlerin, arızi kazanç olarak ele alınması mümkün. Bunlar, “ticari faaliyete konu olabilecek ama devamlı yapılmayan aktiviteleri” kapsamaktadır. Yazıcıoğlu, “Bu işlemlerde kar amacı güdülmelidir.” derken; bu kazancın 43.000 liralık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

Koin Bülteni’ne konuşan Dr. Yazıcıoğlu, kurumlar için böyle bir kategorizasyon olmadığını ve o gelirlerin kurumlar vergisine tabi olacağını ifade etti.

Katma değer vergisi alınır mı?

Yazıcıoğlu, mal-hizmet karşılığında alınan ödemenin KDV’sinin, kripto paralar üstünden hesaplanacağını belirtti. Buna karşılık; madencilik işlemleri bu verginin kapsamı dışında kalıyor.

Uzman isme göre alım-satım işlemlerine, ticari amaçla yapıldıkları surette KDV uygulanabilir. Fakat Avrupa ülkelerinin, kripto para alım-satımlarını KDV’den muaf tuttuğunu söyleyen Yazıcıoğlu, Türkiye’nin aksi yönde bir karar almasının “rekabet açısından sorun doğurabileceğini” belirtti.

Dikkat edilmesi gereken şeyler

Kripto para konusunda henüz kapsamlı bir mevzuat hazırlamamış olan Türkiye’nin, ne yönde ilerleyeceği merak konusu. Kripto paralın anoniml ve teknik olmalarının, vergilendirme çalışmalarını zorlaştırabileceğini düşünülüyor. Uzman isim, buna ek olarak mükellefler arasında “vergi borcu olabileceğine dair yeterli bilincin olmadığını” ve bazı yükümlülüklerin, “kasten yerine getirilemeyebileceğini” söyledi.

Vergi çalışmalarında dikkat edilmesi gereken unsurları sıralayan Dr. Yazıcıoğlu:

  • Vergi mükelleflerine yeterli bilginin verilmesi ve
  • Etkili bir denetim sisteminin kurulması gerektiğini söyledi.