verisine göre
Skip to content Skip to footer

Visa

Visa, uluslararası ödeme sistemi Visa International Service Association’ı kuran Amerikan finans firmasıdır. Visa kartları 200’ün üzerinde kullanılabilir. 2018 yılında Visa kullanılarak yapılan işlemlerin yıllık cirosu 4.8 trilyon doları bulmuştur. Firma, yenilikçi ödeme teknolojileri geliştirmek açısından kilit bir konumdadır çünkü ürünleri 21 bin finans kurumunda kullanılmaktadır. 21.yüzyılın başında Visa tüm rakiplerini geçerek dünyanın %57’sine kendi kartlarını satmayı başarmıştır. Visa işlemlerinde kullanılan ana para birimi hala Amerikan Dolarıdır.