Skip to content Skip to footer

Banka

Bankalar, işlem ücretleri, finansal tavsiyeler ve sermaye borç verme yoluyla gelir elde eden finansal kuruluşlardır. Bankacılık camiası ülkelerin finansal sistemlerinde büyük rol oynadığı için aynı derecede büyük yasal düzenlemelere tabiidir. Ticari bankalar; kişisel bankacılık, tüketici finansmanı, döviz borsası ve para piyasası ticareti gibi birçok farklı aktiviteyle ilgilenirler.

Dünya Bankası, yoksulluğu azaltmayı ve gelişmemiş ülkelerde ekonomik kalkınmayı desteklemeyi hedefleyen bir kuruluştur. Dünya Bankası Grubu beş kuruluştan oluşur, bunlardan biri de genellike Dünya Bankası ile karıştırılan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD)’dır. Modern dünyanın koşulları dünya çapındaki bankalar arası rekabeti önleyen bariyerleri kaldırdı ve bankacılık camiası daha da küresel bir ortam haline geldi.