Skip to content Skip to footer

Merkez bankası

Merkez bankası bulunduğu ülkenin para birimini, para kaynağını ve faiz oranlarını kontrol eden devlet kurumudur. Merkez bankası genellikle bulunduğu ülkenin ticari bankacılık sisteminin yasal düzenleyicisidir. Ayrıca, bankacılık sektöründe, yeterli likidite sağlanamadığında merkez bankası, ticari bankalara borç vererek destek çıkar ve bir nevi ‘son çare’ olur. Bir merkez bankasının ideal olarak siyasi sebepli müdahaleden bağımsız olması gerekir fakat sınırlı gözetime yine de tabidir. Merkez bankasının ana amaçları işsizliği azaltmak, fiyat istikrarı sağlamak ve ekonomik büyümeyi hızlandırmaktır; bu amaçlarına ulaşmak içinse makroekonomik reformlar, enflasyon karşıtı çalışmalar ve sermaye yatırımları yapar. Bir merkez bankasının tüm çalışmaları da faiz oranlarının kontrolünün sağlanması, serbest piyasanın düzenlenmesi, sermaye ve fon tahsis edilmesi ve kambiyonun düzenlenmesi vasıtasıyla gerçekleştirilir.